Kannattavaa infraa kaikille!

Pieni toimisto, suuri mahdollisuus sinulle!

“Perustin Pienen insinööritoimisto Oy:n vuonna 2021. Tarjoan infra-alan projektinhallinta- ja laskentapalveluita tilaajille, rakennuttajille sekä rakennusliikkeille ja autan heitä hankkeiden eri vaiheissa. Olen hionut ammattitaitoani 20 vuoden ajan useissa projekteissa pienistä infraurakoista Suomen suurimpiin infrahankkeisiin.

Autan hankkeen määrä- ja kustannuslaskennassa, kustannusseurannassa sekä muissa projektinhallintaan liittyvissä tehtävissä. Uskon, että parempi ymmärrys infrahankkeiden kustannuksista johtaa kannattavampiin hankkeisiin kaikille!”

Arto Mäkinen, toimitusjohtaja

Palvelut

 • Kustannusarviot

  Hankeosa- ja panospohjaiset kustannusarviot sisältäen määrälaskennan hankesuunnittelun ja/tai tarjouslaskennan tueksi.

 • Määrälaskennat

  Määrälaskenta pdf-suunnitelmakuvista.

 • Tuotannon tuki

  Kustannusseurannan ja lisä- ja muutostöiden hallinta toteutuksen aikana. Myös aikataulutus ja tuotannonsuunnittelu.

 • Kustannuslaskennan tuki ja koulutus

  Kustannuslaskennan tuki vaativissa hankkeissa ja koulutus aloitteleville kustannuslaskijoille.

 • Riskitarkastelut, kustannusvertailut ja muut selvitykset

  Hankkeen riskitarkastelut erillisenä tai osana kustannusarvion tai määrälaskennan laatimista, vaihtoehtoisten toteutustapojen kustannusvertailut sekä auditoinnit.

Yhteystiedot

Kokemus

 • Perustaja, toimitusjohtaja 09/2021 alkaen

Laskentapäällikkö, Kruunusillat allianssi 4/2020-9/2021

 • Taloushallintatiimin vetäjä kehitysvaiheessa: tavoitekustannuksen laskennasta vastaaminen, auditointien koordinoiminen, projektiennustaminen ja budjetointi, avaintulosalueiden työstö ja hankinnan koordinointi

Projektipäällikkö Kalasataman raitiotie, Väylät ja ratarakentaminen -yksikkö 12/2018-9/2019

 • Tarjousryhmittymän KARKKI projektipäällikkö: Tarjousryhmittymän vetovastuu tarjousvaiheessa.

Projektipäällikkö, Väylät ja ratarakentaminen -yksikkö 12/2018-9/2019

 • Suurten hankkeiden tarjoustoiminnasta vastaaminen.

Tekninen johtaja, osakas: 3/2015 – 12/2018

 • Tarjoustoiminnasta vastaaminen, hankekehitys, suunnittelun ohjaus ja muut liiketoimintaa kehittävät ja tukevat tehtävät (mm. toimintajärjestelmä, sertifikaatit ja pätevyydet, rekrytoinnit jne.) sekä johtoryhmätyöskentely.

Tuotantoinsinööri, Keski-Pasilan keskus TRIPLA; Päälaskija, E18, Hamina-Vaalimaa, PPP: 12/2013 – 2/2015

 • Tripla-hankkeen infratöiden kustannuslaskenta, -seuranta, aikataulutus ja hankkeen eri KVR-osaurakoiden yhteensovittaminen yhteistyössä lukuisten Helsingin kaupungin virastojen ja heidän konsulttiensa kanssa.
 • E18, Hamina-Vaalimaa, PPP-hankkeen laskennan ja suunnittelunohjauksen koordinointi ja väylätöiden laskenta 07/2014 – 12/2014.

Tarjouslaskentapäällikkö, Väylät ja Sillat, Maarakentaminen -yksikkö: 8/2011 – 11/2013

 • Tarjouslaskenta ja koordinointi sekä urakkaneuvottelut Keski-Pasilan keskus Tripla.
 • Tarjouslaskennan koordinointi. Väylien ja maarakentamisen laskentaryhmän esimies.
 • Tarjouslaskenta ja koordinointi, E18 Koskenkylä–Kotka PPP-hanke, 11/2010– 12/2011.
 • E18 Koskenkylä–Kotka PPP-hankkeen toteutuksen tukitehtävät.

Työmaainsinööri/urakkalaskenta: 6/2005–7/2011

 • Työmaainsinööri, Kehä I, Vallikallio STU 1, 3/2008–10/2011, aikataulutus, talous sekä työvaiheiden ja johtosiirtojen suunnittelu.
 • Urakkalaskentatehtävät, suuret väylähankkeet.

Skanska Tekra Oy 11/2004 – 5/2005

 • Projekti-insinööri. Urakkalaskentatehtävät ja työmaan tukitehtävät.

YIT Rakennus Oy, Infrapalvelut 10/2001-10/2004

 • Tarjouslaskija. Urakkalaskentatehtävät ja työmaan tukitehtävät.